Inte så dåligt

Taket för sjukpenning: 25 625 kronor

Taket för föräldrapenning: f34 167 kronor

Och vem hävdar att Alliansen monterar ner välfärden? 34 167 kronor ska väl kunna gå att leva på?