Änna på tiden?

Hamnar man i Kronofodgens register har det i Sverige varit kört att bli struken därifrån – även om din ”prick” i regisret har varit helt felaktig. Detta beroende på att registret är myndighetens diarium vilket gör att man enligt inte får stryka något. Vilket har drabbat många oskyldiga medborgare. Nu blir det dock en ändring i och med att inlägg i detta diarium får markeras med ”missvisande” och vidare inte får lämnas ut till utomstående.

Tack för det Anders Borg. Det var på tiden. Skönt att ni lyckades att ro iland en fråga utan en massa väsen från opposition, media och utan debackel från er egna sida. Mer sådant!

[SvD] [DN]