Vet ni hur mycket det kostar?

Tänkte väl det… 🙂

EUs jordbrukspolitik kostar oss gemensamt 450 miljarder varje år. Det är nästan hälften av EUs budget, vilket plöjs (häpp!) ned i subventioner av – inte sällan – producerande av överskott som sedan säljs till dump-priser till länder utanför EU.

Bland annat kostar det en halv miljard euro för att göra sig av med det vin som varje år inte kan säljas. Göra sig av med ja – vad det kostar i subventioner för att tillverka vinet är inte med i den summan.

Någon mer som tycker detta är skadat?

[SvD]

Medborgarna biter tillbaks

Än har inte politiker lärt sig att man inte kan trampa på medborgarna. Efter Nej-resultatet på Irland angående Lissabonfördraget höjdes det genast röster om att omröstningen skulle ”tas om”. Bland argumenten hörde att Irland skulle få lite undantag och sedan acceptera, alternativt att ”folket förstod inte frågan, så vi ska nog ge dom en chans till”. Nu kommer resultaten av medborgarförraktet:

Enligt opinionsundersökningen skulle 62 procent av de tillfrågade rösta nej om folkomröstningen togs om, något som andra EU-länder föreslagit. Detta att jämföra med de 53 procent som röstade nej i juni. Samtidigt har ja-sidan tappat mark. I valet skilde det sex procentenheter mellan de bägge blocken, men enligt enkäten är avståndet nu 24 procent.

Undrar hur EU skall baxa igenom den här stenen?

[SvD]

Vad är oberoende egentligen?

Nu har EU-motståndare i allmänhet, men privata-företags-hatare i synnerhet, fått vatten på sin kvarn. ”Livsmedelsföretagen” skall vara med och plocka fram kostråden. Läser man artikeln ser man dock att kopplingen inte är lika tydlig. Nätverket som skall ta fram dessa nya kostråd heter Eurreca och bildades på initiativ av ILSI som enligt SvD är

ILSI är en kontroversiell organisation. Så sent som i ett remissvar till Världshälsoorganisationen WHO år 2002 ifrågasatte organisationen rådet att minska konsumtionen av socker till under 10 procent av kaloriintaget. Man menade att det inte var bevisat att åtgärden, som var ett hot mot läskedrycksindustrin, skulle motverka övervikt och fetma.

Oooops! Problemet är tydligen att man inte håller sig på mattan ordentligt. Tur att det svenska Livsmedelsverket samt det franska folkhälsoinstitutet är med som:

…är de enda nationella myndigheter som är representerade bland styrgruppens 23 medlemmar.

Skönt att politiskt tillsatta myndighetspersoner går att lita på, men ingen annan. Vad hade vi egentligen varit idag om inte vi hade haft dom 🙂  Dessutom – var det inte Livsmedelsverket som föreslog att man skulle äta en himlas massa bröd varje dag? Någon gång på 70-80-talet? Hur går den debatten nu? Det var ingen ”aktion” som var iscensatt av brödindustrin eller…? Livsmedelsverket är ju en myndighet och dom är alltid perfekta och fläckfria.

Kort och gott – myndighetstron i Sverige är skrämmande och inte speciellt nyttig. Vi behöver alltid ifrågasätta all information – vare sig den kommer från SVT, CNN, TV4, SvD, Aftonbladet, regeringen eller EU.

[SvD]