Låt folk leva och polisen göra sitt jobb

Det har väckts röster från polisen i Göteborg om att begränsa krogarnas öppettider. Idag är det tillåtet för ett antal krogar att ha öppet ända till klockan fem, istället som klockan tre som är brukligt. Anledningen? Polisen kan inte göra sitt jobb… Anledningarna är många, bland annat att svarttaxiverksamheten ”blomstrar” efter klockan tre och att polisen har svårt med bemanning – inga argument som går hem hos mig. Bättre att lösa de två problemen istället för att kasta ur barnet med badvattnet.

Flest våldsbrott anmäls mellan ett och tre på natten. Det visar statistik från polisen. Sedan avtar anmälningarna.

– Jag kan inte säga att det finns någon koppling mellan anmälda våldsbrott och femtiderna. Men ju större möjlighet folk har att konsumera alkohol desto större risk för brott. Varje misshandel är ett bekymmer, säger Lars Klevensparr.

Lars Klevensparr på Polisen kan alltså själv inte föra i bevis att fem-öppettiderna ökar våldsbrotten – men han försöker bygga en indiciekedja. Det känns som att faktiskt inte har något att komma med – bara en egen ”känsla”.

Att vuxna människor är ute för att roa sig bör inte politiker sätta sig i vägen för. Vill vi vara ute till fem så borde vi få detta… vi tar ju till oss mer och mer kontinentala vanor och går ut allt senare och då borde öppettiderna följa efter. Att polisen har problem med bemanningen är inte krogarnas problem, likaså svarttaxiverksamheten.