Snart i en regering nära dig II

Från Västerpartiets skolmanifest:

Avskaffa betygen. Förbjud friskolor: ”alla grund- och gymnasieskolor ska drivas i offentlig gemensam regi”.

Inte för att risken är överhängande att det verkligen blir så här – både (S) och (MP) har ju helt andra, rent borgerliga, ställningstaganden. Men något köttben lär nog allt Lars Ohly få. Undrar bara vad det blir. Betygen lär få vara kvar, friskolorna kommer också att bli kvar men med någon form av ”vinstbegränsning” som i praktiken hindrar dylika företag. Det blir ett spännande valår.