Välja person på grund av kön

Johan Ingerö gör samma notering som jag gör angående Kleins ledare om Mona Sahlins tal:

Att hon sedan kallar Moderaterna och Folkpartiet ”gubbpartier” och att argumentet för Sahlin kokas ner till att ”det är dags för en kvinna” är inget att förvånas över. Det visar bara att hennes och Sahlins rödgröna story mest är ytlig plakatpolitik.

Var det inte så att vi skulle bedöma folk efter kompetens och inte efter kön?