Mer om mjölkbråket

Även Robert Gidehag, Expressens ledare och ledarblogg samt SvD Ledare om EUs mjölkpengar. Från Expressens ledare:

De producerar mer än vad vi vill köpa.
I andra branscher skulle det leda till att en rad företagare lade ner eller tänkte nytt.
Men här förväntas skattebetalarna öppna plånboken så att allt kan förbli som förr.
Ännu värre blir galenskapen av att stödet ges i form av exportbidrag som bidrar till att konkurrera ut jordbruk i utvecklingsländerna, samtidigt som vi sätter upp handelshinder för att skydda EU-bönderna från konkurrens utifrån.

Tänk, jag har inte hittat en enda positivt inställd till detta (nej, har inte kollat på LRFs hemsida…) Dessutom kan man läsa mer på farmsubsidy.org om man vill lära sig lite mer.