(S)Om man frågar får man (inget?) svar

Tillåt mig gissa att Edvin Alam INTE får något svar från Mona Sahlin.

1) Du har anklagat Alliansen för att ha “slösat” det statliga budgetöverskottet genom olika skattesänkningar. Men tittar man närmre på ditt påstående, ser man att budgetöverskottet ökade mellan 2006 och 2008. Från 18,4 miljarder kronor till 135 miljarder kronor. Under samma tid har Alliansen genomfört en rad olika skattesänkningar. Din teori går således inte ihop. Min fråga är; Hur förklarar du detta?

2) Du har anklagat Alliansen för att vara passiv. Men Riksgäldens och Ekonomistyrningsverkets prognoser för 2009 visar att Sverige kommer ha ett budgetunderskott mellan 198 miljarder kronor – 214 miljarder kronor. Om dessa siffror blir verklighet betyder det att Sverige, under ett år, har “använt” mellan 333 miljarder kronor – 349 miljarder kronor för att dämpa den finansiella oron och dess effekter. Min fråga är; Vart går den magiska gränsen mellan att vara passiv och aktiv?