Kultur utan bidrag

Olle Wästberg skriver idag i sitt nyhetsbrev:

I New York är bara fem procent av kulturen offentligfinansierad. I Sverige är bara en procent inte offentligfinansierad.

Finns det någon som kan hävda att New York är en fattig stad ur kultursynpunkt? Ingen konst att se, inga konserter att gå på, inga teatrar, inga musikaler, inga små, smala teatergrupper och stand-up? Nä, jag tänkte väl det…

Kanske det höga skattetrycket i Sverige ligger bakom det? Att folk i Sverige är så fattiga att man faktiskt inte kan tänka sig att gå på teater eller opera. Vi lämnar ändå gladligen över drygt hälften av våra pengar till staten så att ”kultureliten” kan bestämma vad som är bra och vad som är dålig kultur. Fungerar det bra i Sverige – hand upp?