Ett hårt och kallt Sverige – eller?

Sjukskrivningarna minskar – och minskar kraftigt.

Den stora minskningen kan bero på att det nya strikta regelverket för sjukpenning har slagit igenom hos läkarna och att de inte sjukskriver i samma omfattning som tidigare.

Det går åt rätt håll och är det någon som ser många sjuka och förtvivlade människor gå till jobbet trots regeringens ”hårda, tuffa, omänskliga regler”. Tja, dom som klagar gör det nog mer på förändringarna i reglerna än på själva sjukdomen.

Vad väntar då de personer som startar en sjukskrivning och skickar in sin första anmälan till Försäkringskassan i dag? De flesta får sina pengar. Hittills i år har knappt 2 procent fått nej på sin ansökan om att starta en utbetalning av sjukpenning. Det är en liten ökning jämfört med 2006 då avslagsfrekvensen var 1,5 procent.

Regeringen gör ett mycket gott jobb med att återfå förtroendet för de sociala försäkringarna och ser till att dom används till det som dom skall användas till!