En mindre blir en mer

Per Gudmundsson på SvD noterar att nedläggningen av Arbetsmiljöverket har genererat ytterligare en myndighet: Avvecklingsmyndigheten för Arbetslivsinstitutet

Avvecklingsmyndigheten för Arbetslivsinstitutet ska under perioden 1 juli 2007 till i mitten av 2008 avveckla Arbetslivsinstitutet. Det engelska namnet är The Winding-up Authority for the National Institute for Working Life.

Under perioden ska Avvecklingsmyndigheten vara arbetsgivare för den uppsagda personalen, avveckla lokaler, sälja inventarier, arkivlägga Arbetslivsinstitutet och i övrigt slutföra åtaganden som inte är avslutade i den gamla myndigheten.

Undrar hur mycket av just dina skattepengar som går åt till detta?

[SvD]