Varför sparar inte folk?

En rapport från Swedbanks Institut för Privatekonomi så har en tredjedel av svenska befolkningen mindre än 10 000kr i sparkapital. Det innebär att vi får rätt löjliga konsekvenser som ”lönehelg” till rätt allvarliga att personer inte klarar av att leva om lönen (eller utbetalning från FK) kommer någon dag för sent.

Trots flera goda år då svenskarna fått högre inkomster har många inte bättrat på sitt sparande eller sin beredskap för sämre tider.

Fler än tidigare anger att det fått bättre råd att spara, ändå har sparviljan inte ökat. Kanske beror det på en attitydförändring, tror Swedbanks privatekonom Ylva Yngvesson.

– Det har blivit lättare att låna, kanske tycker man inte att man behöver spara då, säger hon.

Vi har i vårt land ett problem – det offentliga (stat, kommun m.m.) Det börjar med att dom säljer in idén om att vi skall få all hjälp när vi blir sjuka, får barn, ska gå i skola, när vi blir gamla osv. För att sedan uppfylla dessa löften så tar dom de pengar vi tjänar (drygt 53% för en normal arbetstagare). Detta är ett tvåsidigt mynt: dels KAN vi inte spara så mycket som vi kanske skulle behöva, dels blir vi BEROENDE så att vi kräver pengar så fort det händer något i vårt liv: dagis, förskola, skola, universitet, sjukvård, arbetslöshet, pension osv.

Regeringen har lite smått börjat att vända detta och folk verkar uppskatta det. Men det krävs att någon ställer sig upp och säger detta. Det vinner man tyvärr nog inga val på.

[En tredjedel av svenskarna har för liten sparbuffert – DN.se]